วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

แผนกมีเตอร์ การไฟฟ้าตรัง

การไฟฟ้าตรัง  ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟในจังหวัดตรัง ประกอบด้วยผู้ใช้ไฟประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ประเภทธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ มีการติดตั้งมีเตอร์ ตั้งแต่  1 เฟส  และ 3 เฟส  
การไฟฟ้าตรัง แบ่งการให้บริการออกเป็นแผนก ดังนี้ แผนกบริการลูกค้า แผนกบัญชี แผนกมีเตอร์  แผนกก่อสร้าง แผนกปฏิบัติการ แผนกบริหารทั่วไป และแผนกบริหารพัสดุ
สำหรับแผนกมีเตอร์ ดูแลการติดตั้งมีเตอร์เฉพาะรายใหญ่ และตรวจสอบมีเตอร์ทุกขนาด การไฟฟ้าตรัง ยังต้องดูแลมีเตอร์รายใหญของ อ.นาโยง และ อ.สิเกา ด้วย

1 ความคิดเห็น:

  1. ใครสนใจเลื่อยไฟฟ้า ไร้สาย Cordless Saw ลองไปดูที่ http://www.cordless-saw.com/

    ตอบลบ